เก็บอย่างเดียวไม่น่าจะไหว ขอแรงช่วยกันลดขยะลงทะเลสตูล
  • 11 ส.ค. 2565
  • 292

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) จัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณปากคลองปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ได้ขยะรวม 61.3 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ถุงก๊อบแก๊บ ขวดพลาสติกอื่นๆ ขวดเครื่องดื่ม (แก้ว) และขยะอินทรีย์ ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ และขอความร่วมมือผู้ประกอบการ ลด เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางลดปริมาณและผลกระทบของขยะลอยน้ำที่จะไหลลงสู่ทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง