น้องๆ น่ารัก ช่วยกันปลูกป่าชายเลนปัตตานีเฉลิมพระเกียรติวันแม่
  • 11 ส.ค. 2565
  • 222

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 รวม 400 คน จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีที่พระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปลูกป่าชายเลน ชนิดพันธุ์ไม้ป่าชายเลน การอนุรักษ์ป่าชายเลน พร้อมบริการกล้าไม้ 500 ต้น เป็นต้นโกงกางใบใหญ่ 200 ต้น ต้นโกงกางใบเล็ก 300 ต้น และนำปลูกที่ป่าชายเลนหลังโรงเรียนบ้านรูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง