ซ่อมแซมทุ่นกักขยะ และเก็บขยะลอยน้ำปากน้ำปัตตานี
  • 11 ส.ค. 2565
  • 221

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) นำเรือ ทช.206 ซ่อมแซมทุ่นกักขยะ (Boom) และจัดเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณพื้นที่แม่น้ำปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี ได้ขยะ 1,480 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ถุงพลาสติก และเศษโฟม พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้เรือประมง ชุมชนในพื้นที่ชายฝั่งแม่น้ำ ช่วยกันจัดเก็บและทิ้งขยะบริเวณที่จัดไว้ให้ ไม่ให้มีการทิ้งขยะลงสู่แม่น้ำ เพื่อป้องกันน้ำเสีย และลดปริมาณขยะที่จะไหลลงสู่ทะเล

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง