สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล จัดฟื้นฟูป่าชายเลนในเมือง
  • 11 ส.ค. 2565
  • 231

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล 20 คน จัดกิจกรรมอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณะกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีการปลูกป่าชายเลน ปลูกซ่อมบำรุงในพื้นที่เดิม บริเวณพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดสตูล อ.เมือง จ.สตูล เนื้อที่ 200 ตารางวา โดยใช้กล้าไม้ชนืดต้นถั่วขาว และโปรงแดง 200 ต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง