วิทยาลัยอุดมศึกษาพณิชยการ โรงเรียนสทิงพระร่วมฟื้นฟูทะเล
  • 11 ส.ค. 2565
  • 231

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) นำคณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) และผู้นำชุมชน 120 คน จัดโครงการลูกเสือวิสามัญทัศนศึกษาและบำเพ็ญประโยชน์ ณ ชายหาดบ่อหูด ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา โดยมีกิจกรรมปล่อยปูม้า 5 ล้านตัว และเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศ สามารถเก็บขยะได้ 227 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขยะประเภททั่วไป เช่น เศษโฟม หลอด ก้นกรองบุหรี่ รองเท้า และไฟแช็ก เป็นต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง