รับทีมสตรีทุ่งสง จัดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนปากนคร
  • 11 ส.ค. 2565
  • 313

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนสตรีทุ่งสง 32 คน ในโอกาสเดินทางมาจัดกิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลน ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีการจัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เรียนรู้ ชนิดพันธุ์ไม้ต่าง ๆ สาธิตการทำชาสมุนไพรจากใบขลู่ และปลูกเสริมป่าชายเลน และทำความสะอาดป่า บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน บ้านปากนคร ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยใช้ฝักโกงกางใบใหญ่ 200 ฝัก

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง