อบจ.นครศรีธรรมราช นำทีมอนุรักษ์ป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
  • 11 ส.ค. 2565
  • 227

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับ อบต.ท่าซัก ผู้นำชุมชน โรงเรียนทุ่งสง และโรงเรียนในพื้นที่ 300 คน จัดกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดโดย อบจ.นครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมปลูกพันธุ์ไม้ป่าชายเลน บริเวณดินเลนงอกใหม่หลังแนวไม้ไผ่ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง 600 ต้น และเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศป่าชายเลน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง