เก็บลดขยะทะเลปากคลองกะลาเสใหญ่ บ้านแหลมมะขาม
  • 11 ส.ค. 2565
  • 303

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์ ต.เขาไม้แก้ว จัดเก็บขยะภายใต้กิจกรรมบริหารจัดการขยะโดยใช้ทุ่นกักขยะ (Boom) บริเวณปากคลองกะลาเสใหญ่ บ้านแหลมมะขาม ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง ได้ขยะ 35.5 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่ เป็น พลาสติกอื่นๆ ถุงพลาสติกอื่นๆ ขวดพลาสติกอื่นๆ เชือก และขวดเครื่องดื่ม (พลาสติก) ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ลด ละ เลิก การทิ้งขยะ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการ ลดปริมาณและผลกระทบของขยะลอยน้ำ ที่จะไหลลงสู่ทะเลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง