ดำน้ำสำรวจหาปริมาณไมโครพลาสติกในปะการัง ทะเลตรัง
  • 12 ส.ค. 2565
  • 189

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนล่าง ดำน้ำสำรวจและเก็บตัวอย่างปะการัง เพื่อวิเคราะห์หาปริมาณไมโครพลาสติกในปะการัง บริเวณเกาะยา จ.ตรัง โดยสำรวจจากแนวปะการังด้านทิศตะวันออกและด้านทิศตะวันตก เก็บตัวอย่างในปะการัง 3 สกุล ได้แก่ ปะการังเขากวาง (Acropora spp.) ปะการังจาน (Turbinaria spp.) และปะการังโขด (Porites spp.) ซึ่งจะนำผลไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการต่อไป อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพบขยะทะเลที่มาจากกิจกรรมการประมง เช่น เศษอวน เศษเอ็น และเหยื่อปลอม ตกค้างบนปะการัง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้นำขยะที่ตกค้างออกจากแนวปะการังเรียบร้อยแล้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง