ตามจับนักท่องเที่ยว จับปลานกแก้วในเขตอุทยานหมู่เกาะพีพี
  • 12 ส.ค. 2565
  • 207

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ตรวจสอบกรณี การเผยแพร่คลิปวิดีโอลงบนสื่อออนไลน์ (TikTok) บัญชี Roslanofficial ซึ่งในคลิปเจ้าของบัญชี TikTok และคนขับเรือ ได้ร่วมกันจับปลา โดยยืนถือปลานกแก้ว 2 ตัว ปลาไม่ทราบชนิด 3 ตัว และใช้มีดแทงหัวปลาไหลมอเรย์ 1 ตัว ยืนอยู่บนเรือหัวโทง ผลการตรวจสอบพบเหตุเกิดในพื้นที่บริเวณเกาะพีพีเล ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ม.7 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ จากการสอบถามชาวบ้านและผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวบริเวณเกาะพีพีดอน ทราบว่าเรือหัวโทงลำดังกล่าวชื่อเรือ “เอวาริน” จึงรวบรวมหลักฐานเปรียบเทียบพิกัดที่เกิดเหตุตามคลิปวิดีโอ และแจ้งความกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.เกาะพีพี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 รวม 5 มาตรา ประกอบด้วย (1) มาตรา 19 (2) ฐานเก็บหา นำออกไป ทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตรายซึ่งทรัพยากรธรรมชาติอื่น หรือกระทำการอื่นใดอันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (2) มาตรา 19 (3) ฐานล่อหรือนำสัตว์ป่าออกไปหรือกระทำให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าด้วยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (3) มาตรา 19 (7) ฐานนำเครื่องมือสำหรับล่าสัตว์หรือจับสัตว์ หรืออาวุธใด ๆ เข้าไปในอุทยานแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (4) มาตรา 20 ฐานบุคคลซึ่งเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้สั่งให้ปฏิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด และ (5) มาตรา 40 ผู้ใดกระทำการหรืองดเว้นกระทำการไม่ว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ ผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง