ชุมชนอำเภอกะเปอร์ จัดปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติวันแม่
  • 12 ส.ค. 2565
  • 230

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับอำเภอกะเปอร์ นำส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป 100 คน จัดกิจกรรมจิตอาสา "ปลูกตันไม้/ปลูกป่า" เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2565 โดยปลูกต้นไม้ป่าชายเลน 710 ต้น เนื้อทื่ 1 ไร่ ณ บ้านชิมี ม.8 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง โดยมีนายชัยวุฒิ บุตรศรี นายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธาน

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง