รวมทีมชาวเกาะลันตาน้อย ฟื้นฟูป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
  • 12 ส.ค. 2565
  • 205

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับ อบต.เกาะลันตาน้อย นำทีมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะครู นักเรียนโรงเรียนวุฒิศาสตร์วิทยานุสรณ์ โรงเรียนบ้านทุ่งวิทยพัฒน์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา 70 คน จัดกิจกรรม “ปลูกป่าชายเลน คืนสัตว์น้ำสู่ท้องทะเล” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เรื่องความสำคัญของป่าและระบบนิเวศป่าชายเลน และปลูกป่าชายเลนบริเวณหัวแหลมงู ท้องที่ ม.3 บ้านทุ่ง ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ ใช้กล้าไม้ป่าชายเลน 2 ชนิด คือต้นโกงกางใบเล็ก และต้นโกงกางใบใหญ่ รวม 1,400 ต้น โดยมีนายสุกิจ ยงกิจ นายก อบต.เกาะลันตาน้อย เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง