คนละมือ ชุมชนคลองเสาธงช่วยกันเพื่อทะเลบ้านเราสะอาดสมบูรณ์
  • 12 ส.ค. 2565
  • 298

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุนร) ร่วมกับ นายบรรเจิด อุดมสมุดหิรัญ ประธานกลุ่มชุมชนชายฝั่งกลุ่มโรงเรียนนอกกะลา (บ้านลุงสอนหลาน) พร้อมด้วยสมาชิกชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในพื้นที่ชุมชนคลองเสาธง 30 คน จัดกิจกรรมเก็บขยะตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณชุมชนคลองเสาธง ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ สามารถเก็บขยะได้ 1,570 กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น ขวดเครื่องดื่มพลาสติก ขวดแก้วขวดเครื่องดื่มแก้ว โฟม ขยะทั่วไป และถุงพลาสติกหูหิ้ว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง