อธิบดีโสภณ ทองดี นำคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง
  • 13 ส.ค. 2565
  • 269

กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี นำคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนให้ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการร่วมกันปลูกป่า อีกทั้งโครงการอนุรักษ์และขยายพันธุ์เต่าทะเล ซึ่งล้วนอำนวยประโยชน์เกื้อกูลให้พสกนิกรมีความผาสุกร่มเย็น และประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าอีกด้วย // บันทึกเทป ณ ห้องส่ง 1 สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง