สุขสันต์วันแม่ น้องๆ ชาวระนองปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
  • 13 ส.ค. 2565
  • 193

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าฉาง โรงเรียนสตรีระนอง โรงเรียนกระบุรีวิทยา โรงเรียนอนุบาลระนอง โรงเรียนเขานิเวศน์ โรงเรียนชาติเฉลิม โรงเรียนบ้านสองแพรก และกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางริ้น 150 คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ ท่าต้นสน ม.3 อ.เมือง จ.ระนอง โดยปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ 700 กล้า เนื้อที่ 1 ไร่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง