ร่วมคณะวิจัยจุฬา สำรวจความสมบูรณ์ใต้กองขาแท่นฯ เกาะพะงัน
  • 13 ส.ค. 2565
  • 215

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่4 (สุราษฎร์ธานี) นำเรือ ทช.218 สนับสนุนคณะนักวิจัยจาก สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเก็บข้อมูลผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยหุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำควบคุมระยะใกล บริเวณพื้นที่จัดวางขาแท่นหลุมผลิตปิโตเลียมเป็นปะการังเทียม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลประเมินผลต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง