ชาวเกาะลันตา พาเก็บขยะริมทะเลเนื่องในวันแม่
  • 13 ส.ค. 2565
  • 260

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ อำเภอเกาะลันตา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลันตาราชประชาอุทิศ กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.เกาะลันตาใหญ่ และ ต.เกาะลันตาน้อย กลุ่มแม่บ้านศรีรายา กลุ่มชมรมรักษาสุขภาพศรีรายา 60 คน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณเขตเทศบาล ต.เกาะลันตาใหญ่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นายนพรัตน์ ศรีพรหม นายอำเภอเกาะลันตา เป็นประธาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง