ชาวท่าไร่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าชายเลนวันแม่
  • 13 ส.ค. 2565
  • 263

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ 200 คน จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จัดโดย อบต.ท่าไร่ เพื่อส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ บริเวณป่าชายเลนปากทะเล ม.6 ต.ท่าไร่ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยปลูกต้นโกงกางใบเล็กและต้นโกงกางใบใหญ่ 1,000 ต้น

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง