จิตอาสาพัฒนาบางปู ปลูกป่าชายเลนถวายแม่ของแผ่นดิน
  • 13 ส.ค. 2565
  • 212

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุนรี) พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า ณ กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก สถานตากอากาศบางปู โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน โดยปลูกต้นไม้ป่าชายเลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยปลูกป่าชายเลน 2,500 กล้า ในพื้นที่ 13 ไร่

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง