จัดส่งความรู้ทะเลจันทบุรี งานวันวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  • 19 ส.ค. 2565
  • 134

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) นำนิทรรศการเกี่ยวกับทรัพยากรป่าชายเลน ไปจัดแสดงให้ความรู้แก่เยาวชน เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดขึ้น ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี ในวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 พร้อมเปิดรับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) จากนักศึกษาและอาจารย์ที่สนใจอีกด้วย

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง