กรมทะเลชลบุรี สนับสนุนข้อมูลให้หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กรณี CSR สัตหีบ
  • 19 ส.ค. 2565
  • 201

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) ประชุมหารือกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กรณีสื่อโซเชียลแชร์ภาพกิจกรรม CSR ที่มีการปล่อยสัตว์น้ำและการอนุรักษ์ที่ไม่เป็นไปตามหลักวิชาการที่เหมาะสมในพื้นที่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยผลการหารือ พบภาพกิจกรรมดังกล่าว เป็นภาพนักท่องเที่ยวจัดกิจกรรมในช่วง ปี พ.ศ. 2562 โดยเป็นข้อบกพร่องของเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติ ซึ่งทางผู้บังคับบัญชาได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดให้ระมัดระวังในการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ กรม ทช. ได้บรรยายให้ความรู้ ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกวิธีและเหมาะสม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยทางหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เสนอให้ กรม ทช. กับ กองทัพเรือ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ ในเบื้องต้นหากมีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทางกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จะประสานกับสำนักงาน ทช. อย่างใกล้ชิดต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง