สนับสนุนพันธุ์ไม้โกงกาง ปลูกเสริมป่าคลองโคน
  • 19 ส.ค. 2565
  • 145

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และสนับสนุนพันธุ์กล้าไม้โกงกาง เพื่อใช้ปลูกในพื้นที่ของโครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน และป้องกันไฟป่า จ.สมุทรสงคราม 150 ต้น จัดโดย ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดคลองโคน ต.คลองโคน อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง