เจ้าท่าร่วมใจ ปล่อยพันธุ์ปู คืนทะเลสาบสงขลา
  • 19 ส.ค. 2565
  • 132

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) ร่วมพิธีเปิดโครงการเจ้าท่าร่วมใจ ปล่อยพันธุ์ปู คืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ โดยปล่อยพันธุ์ปู 10 ล้านตัว ณ สะพานท่าเทียบเรือศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำสงขลา ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา ทั้งนี้ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติในพื้นที่ร่องน้ำขนานชายฝั่งบ้านโคกไร่ ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง