โชว์ของดีจากทรัพยากรทะเล ที่สมุทรสาครบูรณะ
  • 19 ส.ค. 2565
  • 139

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก นำนิทรรศการไปจัดแสดง และบรรยายให้ความรู้เรื่องสัตว์ทะเลหายาก ปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี และขยะไมโครพลาสติก ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ในกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในหัวข้อ "มหัศจรรย์อ่าวตัว ก" เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และตระหนักถึงคุณค่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่มีต่อตนเองและท้องถิ่นใน จ.สมุทรสาคร ณ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง