รอง อทช. นำเสนอป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ ประเมินขอรับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
  • 19 ส.ค. 2565
  • 743

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) กองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย และกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เป็นผู้แทน กรม ทช. นำเสนอการบริหารจัดการพื้นที่ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ เพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2565 ประเภทภาครัฐ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากห้องประชุมโรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมือง จ.ตรัง และพื้นที่โครงการป่าในเมือง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง โดยในโอกาสนี้ คณะอนุกรรมการติดตาม พิจารณา และคัดเลือกองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนได้พิจารณาเอกสารหลักฐานเป็นที่เรียบร้อย โดย กรม ทช. ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นเอกสาร และกำหนดให้มีการตรวจผลงานเชิงประจักษ์ในพื้นที่ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง