โชว์น้องน้อยชาวสมุทรสาคร ชมของดีจากทะเล
  • 19 ส.ค. 2565
  • 183

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำนิทรรศการเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหายาก และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ไปจัดแสดงเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ในวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง