สนธิกำลังหน่วยงานเกาะลันตาน้อย ทวงคืนผืนป่าชายเลน
  • 19 ส.ค. 2565
  • 327

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่10 (กระบี่) สนธิกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กอ.รมน.กระบี่ อำเภอเกาะลันตา สภ.เกาะลันตา ตชด.426 (เกาะลันตาน้อย) หน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลกองทัพเรือเกาะลันตาน้อย หน่วยพัฒนาป่าไม้อำเภอเกาะลันตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล อบต.เกาะลันตาน้อย กำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.เกาะลันตาน้อย ปฏิบัติการทวงคืน (พลิกฟื้น) ผืนป่า ตามโครงการรื้อถอนผลอาสิน และปรับสภาพพื้นที่ในพื้นที่ตรวจยึดทวงคืนเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหลังสอดและป่าควนบากันเกาะ ท้องที่หมู่ที่ 1 บ้านหลังสอด ต.เกาะลันตาน้อย อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 1 แปลง เนื้อที่ 57-3-32 ไร่ ตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกโดยมิชอบให้กลับคืนมาเป็นที่ดินของรัฐ เพื่อปลูกฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาพป่าที่สมบูรณ์ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง