สำรวจระบบนิเวศหาดทรายในพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลสงขลา
  • 21 ส.ค. 2565
  • 395

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง ติดตามตรวจสอบสภาพระบบนิเวศชายหาดและศึกษาสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดทรายในพื้นที่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หาดทรายแก้ว หาดม่วงงาม และหาดมหาราช จ.สงขลา ผลการตรวจสอบพบว่า🔹 หาดทรายแก้ว มีแนวกำแพงกันคลื่นตลอดแนวชายหาด ไม่มีระบบนิเวศหาดทรายตลอดแนวก่อสร้าง ส่วนพื้นที่บริเวณสิ้นสุดโครงการมีตะกอนทรายทับถมกลายเป็นหาดทราย ลึกเข้ามาจากแนวชายหาดเดิม ทำให้ชายหาดมีความกว้าง 40-50 เมตร และยังคงพบเศษหินจากการก่อสร้างถูกคลื่นพัดขึ้นมาทับถมบริเวณแนวน้ำขึ้นน้ำลง เริ่มพบสิ่งมีชีวิตในกลุ่มหอยเสียบ และจักจั่นทะเล ตลอดแนวหาดทรายบริเวณสิ้นสุดโครงการ 🔹 หาดม่วงงาม พื้นที่หน้าหาดเป็นแนวหาดทรายกว้าง 30-35 เมตร เวลาน้ำลงต่ำสุด ไม่พบเศษหิน และวัสดุจากการก่อสร้างเขื่อนกันคลื่น พบสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดทราย กลุ่มหอยเสียบ และจักจั่นทะเล ใกล้เคียงกับพื้นที่นอกเขตก่อสร้าง แสดงถึงการคืนสภาพระบบนิเวศหาดทรายหลังจากถูกระงับโครงการก่อสร้าง และ🔹 ชายหาดมหาราช การก่อสร้างกำแพงกันคลื่นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่พบเศษหินจากการก่อสร้างในระบบนิเวศหาดทราย  พบมีพื้นที่หาดทรายต่อจากแนวกันคลื่นกว้าง 20-25 เมตร เวลาน้ำลงต่ำสุด และพบสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหาดทรายใกล้เคียงกับพื้นที่นอกเขตก่อสร้าง

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง