พาสำรวจชายฝั่งปัตตานี ในระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์
  • 23 ส.ค. 2565
  • 319

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่9 (ปัตตานี) สำรวจและเก็บข้อมูลสถานภาพชายฝั่ง บริเวณท่าเทียบเรือปัตตานี ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ซึ่งอยู่ในระบบหาดเทพา-แหลมโพธิ์ ผลการสำรวจพบว่า มีลักษณะทางกายภาพชายฝั่ง เป็นหาดโคลน พื้นที่แนวชายฝั่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ เขื่อนหินทิ้งประเภทลาดเอียง เขื่อนกันทรายและคลื่น และท่าเรือที่มีลักษณะยื่นลงในทะเล โดยมีวัตถุประสงค์สำหรับเป็นท่าเทียบเรือประมงใช้สำหรับขนส่ง และค้าขายอาหารทะเล พร้อมทั้ง ท่าเรือยังเป็นแหล่งอุตสาหกรรมประมงที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัดปัตตานี โดยโครงสร้างที่ยืนล้ำยังช่วยกันคลื่นและทรายมาปิดทับถมปากร่องแม่น้ำปัตตานี และไม่พบการชำรุดของโครงสร้างดังกล่าว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง