จับอีก ลอบพับได้ชายฝั่งโคกขาม ห้ามใช้ในทะเลและที่สาธารณะ
  • 23 ส.ค. 2565
  • 381

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำเรือ ทช.310 ตรวจตราป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมง ขณะออกตรวจพบการกระทำความผิด โดยใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ บริเวณชายฝั่งทะเล ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร จึงยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ 67 ชุด ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558 ตาม ม.67 (2) และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) และนำของกลางส่งที่ สภ.โคกขาม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง