ปะการังทะเลประจวบคีรีขันธ์รอด ปีนี้ไม่ฟอกขาวแล้ว
  • 26 ส.ค. 2565
  • 330

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก เก็บข้อมูล และติดตั้ง data Temperature logger เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ำทะเล บริเวณเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ เกาะพัง เกาะเหลือม และเกาะแรด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งผลคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล ประเภทที่ 2 เพื่อการอนุรักษ์แหล่งปะการัง ข้อมูลอุณหภูมิน้ำทะเลบริเวณเกาะทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ เกาะพัง เกาะเหลือม และเกาะแรด จาก data Temperature logger ในช่วงวันที่ 13 มิถุนายน - 24 สิงหาคม 2565 พบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีค่า 28.57 - 32.12 °C จากข้อมูลพบว่าอุณหภูมิน้ำทะเลมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายน และจากการสำรวจแนวปะการังเบื้องต้นยังไม่พบการฟอกขาว ซึ่งสอดคล้อง National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) Coral Reef Watch ที่คาดการณ์ว่าระหว่างดือนกรกฎาคม-กันยายน 2565 อุณหภูมิของน้ำทะเลไม่มีผลทำให้เกิดปะการังฟอกขาว

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง