สำรวจแมงกะพรุนทะเลระนอง-พังงา พบชนิดเดียวกัน
  • 26 ส.ค. 2565
  • 354

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน สำรวจแมงกะพรุนพิษ ด้วยเครื่องมืออวนลอยกุ้ง 3 ชั้น บริเวณบ้านบางเบน จ.ระนอง ผลการสำรวจ พบตัวอย่างแมงกะพรุน Chiropsoides buitendijki 2 ตัว ส่วนการตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้นพบ ค่าความเค็ม 30 ppt. อุณหภูมิน้ำ 29.7 °C ความเป็นกรด-ด่าง 8.05 และปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6.5 mg/L และ บริเวณบ้านทับละมุ จ.พังงา พบตัวอย่างแมงกะพรุน Chiropsoides buitendijki 44 ตัว มีค่าคุณภาพน้ำทะเลเบื้องต้น พบค่าความเค็ม 33 ppt. อุณหภูมิน้ำ 29.5 °C ความเป็นกรด-ด่าง 7.97 และ ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำ 6.1 mg/L

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง