พาสำรวจแนวปะการังใต้ทะเลหาดพลา พบเสียหายจากตะกอน
  • 26 ส.ค. 2565
  • 314

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยฝั่งตะวันออก สำรวจสถานภาพแนวปะการัง โดยวิธี Line intercept transect บริเวณหาดพลา จ.ระยอง พบอยู่ในสถานภาพเสียหายมาก มีตะกอน และสาหร่ายขึ้นปกคลุมด้านบนของโคโลนีปะการัง มีปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังวงแหวน (Favia sp.) และปะการังช่องเหลี่ยม (Favites sp.) เป็นปะการังชนิดเด่น ส่วนลักษณะการเกิดโรคปะการังพบ อาการของโรคบนโคโลนีของปะการังที่มีชีวิต ได้แก่ โรคที่เกิดแล้วปรากฏเม็ดสี (Pigmentation response) และปัจจัยที่รบกวนสุขภาพปะการัง ได้แก่ การทับถมของตะกอนในบางส่วนของโคโลนี (Sediment Damage)  กลุ่มปลาชนิดเด่น ได้แก่ กลุ่มปลาสลิดหินเทา (Pomacentrrus cuneatus) และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่ที่พบชุกชุมโดดเด่น ได้แก่ ปูหิน (Charybdis acutifrons)

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง