พาสำรวจสัณฐานชายหาด หาดยะนุ้ยและหาดในหาน
  • 27 ส.ค. 2565
  • 263

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจสัณฐานชายหาด เพื่อจัดทำข้อมูลภาพตัดขวางชายหาด (Beach profile) บริเวณหาดยะนุ้ย ในระบบหาดยะนุ้ย (T7E225) และหาดในหาน ในระบบหาดในหาน (T7E224) ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต โดยการประยุกต์ใช้การสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์  (RTK GNSS Network) ซึ่งกำหนดระยะทางสำรวจตามแนวชายฝั่งหาดยะนุ้ย ประมาณ 300 เมตร และหาดในหานประมาณ 800 เมตร กำหนดแนวสำรวจ 11 แนว ผลการสำรวจเบื้องต้น พบว่าพื้นที่หาดยะนุ้ยและหาดในหาน ไม่พบการกัดเซาะชายฝั่ง พบโครงสร้างป้องกันประเภท กำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดแบบตั้งตรง ความลาดชันชายหาดยะนุ้ยและหาดในหาน ประมาณ 4-5 องศา

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง