ร่วมคณะสำรวจสถานภาพปะการังเกาะโลซิน พบอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์ดี
  • 27 ส.ค. 2565
  • 341

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสถาบันวิจัย ทช. ร่วมกับ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และมูลนิธิเอ็นไลฟ สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณเกาะโลซิน จ.ปัตตานี ภายใต้โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จัดโดย บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล สถานภาพความสมบูรณ์ของแนวปะการัง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังจำพวกปลา กุ้ง ปู สิ่งมีชีวิตพื้นท้องทะเล ความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งอาหารขั้นต้นกลุ่มแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ ตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล พร้อมสำรวจขยะที่ตกค้างในแนวปะการัง ผลการสำรวจเบื้องต้น แนวปะการังบริเวณที่ลึกด้านทิศตะวันตกอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ปานกลางถึงสมบูรณ์ดี ส่วนแนวปะการังบริเวณที่เคยได้รับผลกระทบจากการปกคลุมโดยอวนขนาดใหญ่เมื่อเดือนมิถุนายน 2564 พบการฟื้นตัวกลับสู่สภาพปกติ ขณะที่บริเวณที่ตื้นอยู่ในสถานภาพเสียหาย มีสาหร่ายสีน้ำตาล Padina sp. ขึ้นปกคลุม และเริ่มมีการลงเกาะของตัวอ่อนปะการังบนซากปะการังตาย ซึ่งปะการังบริเวณนี้เคยได้รับความเสียหายมากที่สุดในช่วงเกิดพายุปาบึกเมื่อปี 2562 ส่วนด้านทิศตะวันออกแนวปะการังอยู่ในสถานภาพสมบูรณ์ดีถึงสมบูรณ์ดีมาก ไม่พบการเกิดปะการังฟอกขาวในแนวปะการังรอบเกาะโลซิน ส่วนขยะทะเล พบจำพวกเศษอวนติดตามซอกปะการัง และได้เก็บกู้ออกโดยนักดำน้ำจิตอาสา ค่าคุณภาพน้ำทะเล มีค่าอุณหภูมิน้ำทะเล 29-30 องศาเซลเซียส ความเค็ม 33 ppt. ระดับความลึกประมาณ 10-26 เมตร

 

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง