สถานการณ์ชายฝั่ง หาดท้ายเหมืองช่วงนี้ไม่เปลี่ยนแปลง
  • 28 ส.ค. 2565
  • 281

วันที่ 27 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง บริเวณหาดวัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) ซึ่งอยู่ในระบบหาดท้ายเหมือง (T7E201) โดยรังวัดการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยสำรวจการเปลี่ยนแปลงเส้นแนวชายฝั่งบริเวณโครงสร้างเขื่อนหินทิ้ง รั้วดักทราย และพื้นที่ข้างเคียง ระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 1 กม. เริ่มต้นบริเวณปากคลองบางทอง และจุดสิ้นสุดบริเวณวัดท่าไทร ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่าแนวชายฝั่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นแนวชายฝั่งในเดือนพฤษภาคม 2565

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง