รื้อถอนพื้นที่บุกรุกป่าชายเลนในเขตป่าสงวนท่าแพ สตูล
  • 31 ส.ค. 2565
  • 262

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ปฏิบัติงานตามคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการยึด ทำลาย รื้อถอน แก้ไข หรือทำประการใดแก่สิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ทำให้เสื่อมสภาพในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน รวม 2 แปลง โดยแปลงที่ 1 เนื้อที่ 2-1-39 ไร่ ท้องที่บ้านทอนแค ม.6 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล คดีอาญาที่ 54/2552 โดยการรื้อถอนพืชผลอาสิน ชนิดปาล์มน้ำมัน 27 ต้น และแปลงที่ 2 เนื้อที่ 28-1-76 ไร่ ท้องที่บ้านทางยาง ม.7 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล คดีอาญาที่ 91/2560 โดยการรื้อถอนทลายคันดินบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 9,101 ลูกบาศก์เมตร จากนั้นได้ลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน สภ.ท่าแพ จ.สตูล ไว้เป็นหลักฐาน

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง