พาสำรวจปะการัง บริเวณกองหินใต้ทะเลปัตตานี
  • 3 ก.ย. 2565
  • 289

วันที่ 2 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง สำรวจแนวปะการังบริเวณกองหินใต้น้ำในเขต จ.ปัตตานี และนราธิวาส ตามที่ได้รับข้อมูลจากชาวประมงพื้นบ้าน ผลการสำรวจพบกองหินที่มีทรัพยากรปะการังปกคลุม 3 กอง ได้แก่ กองหินบาฮา กองหินเก้าอี้นายก และกองหินนมสาว ที่ระดับความลึกประมาณ 12-30 เมตร ระยะห่างจากชายฝั่งหาดละเวง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ประมาณ 10 กม. พบแนวปะการังบางส่วนได้รับความเสียหายจากขยะประเภทเครื่องมือประมง โดยพบเชือกเรือ เศษอวน และเอ็นตกปลา ในแนวปะการังจำนวนมาก ขยะบางส่วนได้รับการเก็บกู้ออกจากแนวปะการังเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยฯ จะสำรวจขอบเขตการปกคลุมของพื้นที่ทรัพยากรปะการัง และประเมินสถานภาพความสมบูรณ์ของแนวปะการังต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง