เครือข่ายแจ้งจุด พบเก็บยึดไอ้โง่ในทะเลโคกขาม
  • 6 ก.ย. 2565
  • 243

วันที่ 5 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำเรือ ทช.310 บูรณาการกับชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมาย ศรชล.ภาค 1 ตรวจตราป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมง ขณะออกตรวจพบการกระทำความผิดโดยใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ บริเวณชายฝั่งทะเล ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 73 ชุด จึงเก็บและยึดเครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558 ตาม ม.67 (2) และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) และนำของกลางส่งที่ สภ.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง