ขอคืนพื้นที่บุกรุกป่าชายเลนท่าแพ กว่ายี่สิบไร่
  • 6 ก.ย. 2565
  • 253

วันที่ 5 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สนธิกำลังปฏิบัติการยึด ทำลาย รื้อถอน การบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่รวม 3 แปลง โดยแปลงที่ 1 เนื้อที่ 9-0-20 ไร่ ท้องที่บ้านทุ่งริ้น ม.1 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล ตามคดีอาญาที่ 435/2560 โดยรื้อถอนทลายคันดินหรือคูแพรก 4,502 ลูกบาศก์เมตร แปลงที่ 2 เนื้อที่ 5-3-80 ไร่ ท้องที่บ้านทุ่งริ้น ม.1 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ.สตูล คดีอาญาที่  434/2560 โดยการรื้อถอนพืชผลอาสิน ชนิดปาล์มน้ำมัน 50 ต้น และแปลงที่ 3 เนื้อที่ 8-2-20 ไร่ ท้องที่บ้านดินลุ่ม ม.6 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล คดีอาญาที่ 52/2551 โดยรื้อถอนทลายคันดินบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ 2,736 ลูกบาศก์เมตร รื้อถอนพืชผลอาสิน ชนิดปาล์มน้ำมัน 6 ต้น และนำเรื่องราวไปลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน สภ.ท่าแพ จ.สตูล ไว้เป็นหลักฐานต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง