ขอคืนพื้นที่บุกรุกป่าชายเลนบ้านป่าเสม็ด ชายฝั่งสตูล
  • 9 ก.ย. 2565
  • 222

วันที่ 8 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) สนธิกำลังกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการขอคืนพื้นที่บุกรุกป่าชายเลน เนื้อที่ 44-0-52 ไร่ ท้องที่บ้านป่าเสม็ด ม.2 ต.ท่าเรือ อ.ท่าแพ จ.สตูล ตามคดีอาญาที่ 426/2560 โดยรื้อทลายคันดินหรือคูแพรก 14,411.65 ลูกบาศก์เมตร รื้อถอนพืชผลอาสิน ชนิดปาล์มน้ำมัน 168 ต้น จากนั้น มอบให้ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 27 (ท่าแพ สตูล)  นำเรื่องราวไปลงบันทึกประจำวันต่อพนักงานสอบสวน สภ.ท่าแพ จ.สตูล ไว้เป็นหลักฐานต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง