จับอีก ลักลอบใช้ลอบพับได้ในทะเลพันท้ายนรสิงห์
  • 10 ก.ย. 2565
  • 238

วันที่ 9 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่8 (สมุทรสาคร) นำเรือ ทช.310 และ ทช.110 ร่วมบรูณาการกับชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมาย ศรชล.ภาค 1 ออกปฏิบัติงานตรวจตราป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายประมง ขณะออกตรวจพบการกระทำความผิดโดยใช้เครื่องมือลอบพับได้หรือไอ้โง่ บริเวณชายฝั่งทะเล ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 30 ชุด ซึ่งมีความผิดตามพระราชกำหนด การประมง พ.ศ.2558 ตาม ม.67 (2) และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 (ฉบับแก้ไข) จึงตรวจยึดของกลางส่งที่ สภ.โคกขาม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง