สำรวจข้อมูลภาพตัดขวางชายหาดไตรตรัง อ่าวป่าตอง
  • 11 ก.ย. 2565
  • 235

วันที่ 10 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำรวจข้อมูลภาพตัดขวางชายหาด (Beach profile) บริเวณหาดไตรตรัง ในระบบหาดหาดแหลมคอใสรอด (T7E217)) ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต โดยการประยุกต์ใช้การสำรวจรังวัดด้วยระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) และเก็บตัวอย่างตะกอนทรายชายหาด ระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 1 กม. กำหนดแนวสำรวจทั้งหมด 9 แนวสำรวจ แต่ละแนวสำรวจห่างกันประมาณ 100 เมตร ผลการสำรวจเบื้องต้นพบว่า หาดไตรตรังมีความกว้างของหาดประมาณ 20-40 เมตร มีความลาดชันชายหาดประมาณ 6-7 องศา

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง