กรมทะเล ทวงคืนพื้นที่ป่าชายเลนบ้านสวนในเมืองชลบุรี
  • 14 ก.ย. 2565
  • 197

วันที่ 13 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่2 (ชลบุรี) สนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ ตามแผนปฏิบัติการ “เพิ่มและฟื้นฟู (ทวงคืน) พื้นที่ป่าชายเลน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน ม.3 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 5-3-96 ไร่ คิดค่าเสียหายของรัฐ 118,330 บาท/ไร่ รวมเป็นค่าเสียหายของรัฐทั้งสิ้น 708,870 บาท และมอบให้ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชลบุรี แจ้งความกล่าวโทษต่อ สภ.เมืองชลบุรี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง