รอง อทช. ติดตามงานอนุรักษ์และฟื้นฟูชายฝั่งเมืองคอน
  • 19 ก.ย. 2565
  • 176

วันที่ 18 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยสำนักงาน ทช.ที่5 (สงขลา) และศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง ติดตามงานฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล อ่าวเตล็ด อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ผลพบว่า หญ้าคาทะเลในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ดี จากนั้นได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการซ่อม สร้าง เสริม การปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่ ต.ท่าซัก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ระยะทาง 2,300 เมตร และติดตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่ง โดยการทำรั้วดักทราย (Sand Fence) ในบ้านปากดวด ต.กลาย อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นรั้วไม้ 3,000 เมตร ระยะแนวชายฝั่ง ประมาณ 470 เมตร

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง