พาสำรวจโลกใต้ทะเล แนวปะการังกลุ่มเกาะเต่า
  • 20 ก.ย. 2565
  • 185

วันที่ 19 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง สำรวจสถานภาพแนวปะการัง ภายใต้โครงการศึกษาวิจัยผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19 ต่อระบบนิเวศทางทะเล บริเวณเกาะเต่า เกาะหางเต่า เกาะนางญวน และเกาะกงทรายแดง อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี โดยวิธี Spot Check ผลการสำรวจที่น้ำทะเลลึก 4-16 เมตร อุณหภูมิน้ำ 29-30 องศาเซลเซียส ทัศนวิสัยใต้น้ำ 5-10 เมตร ความโปร่งใส 12-15 เมตร พบว่าเกาะเต่า และเกาะกงทรายแดง ปะการังอยูในระดับสมบูรณ์ดี ส่วนเกาะหางเต่า และเกาะนางญวน ปะการังอยู่ในระดับเสื่อมโทรม ปะการังกลุ่มเด่น ได้แก่ ปะการังโขด (Porites sp.) ปะการังดาวใหญ่ (Diploastrea sp.) ปะการังสมองร่องยาว (Platygyra sp.) ปะการังเขากวางแบบกิ่ง (Acropora spp.) ปะการังลายดอกไม้ (Pavona sp.) ปะการังเห็ด (Fungia sp.) ปะการังช่องเล็กแบบเคลือบ (Montipora sp.) สำหรับการสำรวจการฟอกขาวของปะการัง พบว่าปะการังมีการฟื้นตัวจากการฟอกขาว และยังพบว่าในจุดสำรวจบางส่วนยังมีสีซีด

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง