ขอคืนพื้นที่บุกรุก เตรียมฟื้นฟูป่าชายเลนเขตละงู
  • 22 ก.ย. 2565
  • 172

วันที่ 21 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่7 (ตรัง) สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เป็นพยานในการปฏิบัติการรื้อถอนทลายคันดินบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ปริมาตรดิน 3,389 ลูกบาศก์เมตร พืชผลอาสินที่ปลูกไว้ในพื้นที่ 38 ต้น จากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเลนจังหวัดสตูล ตอนที่ 2 ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ เนื้อที่ 10-2-19 ไร่ ท้องที่บ้านห้วยไทร ม.10 ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล จากนั้นมอบให้ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล นำเรื่องราวรายละเอียดการดำเนินการไปลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานต่อพนักงานสอบสวน สภ.ละงู จ.สตูล ต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง