กรมทะเล รับมอบเงินสนับสนุนปักไม้ดักทรายฟื้นฟูหาดพังงา
  • 22 ก.ย. 2565
  • 25

วันที่ 21 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ รับมอบเงินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประไทยไทย (ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนงบประมาณ “โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนป่าชายหาด และปักไม้ดักทราย เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ระบบหาดคึกคัก ระบบหาดหาดนางทอง ระบบหาดบ้านท่านุ่น จ.พังงา รวม 2 ล้านบาท

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง