SCG ชวนปลูก เพาะรักป่าชายเลน สู่วิถีชุมชนคาร์บอนต่ำ
  • 22 ก.ย. 2565
  • 27

วันที่ 21 กันยายน 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่1 (ระยอง) ร่วมกับ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และจิตอาสา จัดกิจกรรมโครงการ ปลูก เพาะรัก : ปลูกต้นไม้ เพาะต้นกล้า รักษาป่า สู่วิถีชุมชนคาร์บอนต่ำ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมีการปลูกต้นโกงกางใบเล็ก 300 ต้น ต้นประสักดอกแดง 200 ต้น และต้นโปรงแดง 200 ต้น รวม 700 ต้น เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดระยอง มุ่งมั่นสู่วิถีชุมชนคาร์บอนต่ำ อย่างยั่งยืนต่อไป

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง