ชาวระนองพาแม่หอบ โชว์ตัวในงานทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ.
  • 23 ก.ย. 2565
  • 24

วันที่ 22 กันยายน​ 2565 กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่6 (พังงา) ร่วมกับ ทสจ.ระนอง​ และมูลนิธิออยสก้า (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนจังหวัดระนอง นำนิทรรศการ​ ความสมบูรณ์ของป่าชายเลนจังหวัดระนอง พื้นที่แห่งความมั่นคงทางอาหาร ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัย​วลัย​ลักษณ์​ จ.นครศรีธรรมราช​ ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเรียนนักศึกษาและประชาชน โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมบูทนิทรรศการ ประมาณ​ 600 คน โดยสามารถเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการได้ถึงวันที่ 24 กันยายน 2565

สถานการณ์สำคัญทางทะเลที่เกี่ยวข้อง